Zarządzanie informacją
o dłużniku
Big Data
w windykacji

JBS REG S.A. świadczy usługi kompleksowego zarządzania procesami windykacyjnymi na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym

Zapewniamy pełen profesjonalizm w świadczeniu usług windykacji należności od strony merytorycznej, organizacyjnej oraz technologicznej.

Windykacja polubowna

Wstępna strategia windykacyjna prowadzona w pierwszej fazie współpracy pozwala na opracowanie docelowego modelu windykacyjnego w oparciu o planowaną segmentację Klientów.

Postępowanie sądowe

JBS REG S.A. może prowadzić wszelkiego rodzaju postępowania sądowe, posiada również logistyczne możliwości reprezentacji Klienta na rozprawach w każdym miejscu na terenie Polski.

Postępowanie egzekucyjne

W celu doboru najskuteczniejszych komorników prowadzone są rankingi kancelarii komorniczych dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować skuteczność prowadzonych działań na poziomie wyższym niż benchmark rynkowy przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z działaniami komorników.

JBS REG Spółka Akcyjna

  • ul. Zakrzowska 21a, 51-318 Wrocław
  • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
    VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • Kapitał Zakładowy: 100 000 zł wpłacony w całości
  • NIP 8971802491
  • REGON 022511864
  • KRS 0000528164
  • Telefon: 71 307 20 10
  • Email: biuro@jbsreg.pl

Szybki kontakt

Zakrzowska 21A
51-318 Wrocław
Zadzwoń do nas:
+48 71 307 20 10